Lũ miền Bắc ‘thổi bay’ hơn 500 tỷ đồng, 33 người chết và mất tích — Nguoi Viet Daily News

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Ngày 4 Tháng Tám, theo phúc trình của Ban Chỉ Ðạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai và tổng hợp từ các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng,… những nơi chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét, mưa…

via Lũ miền Bắc ‘thổi bay’ hơn 500 tỷ đồng, 33 người chết và mất tích — Nguoi Viet Daily News

Bật tới bến, Cự nhé! — đinh tấn lực

Báo tỉnh mở màn/chuyển cảnh dậu đổ bìm leo. ĐBQH Phạm Văn Hòa đang có chỉ đạo đèn xanh chớp nháy huơ gậy đập phủ đầu đồng viện, không cần biết Võ Kim Cự vẫn còn là Uỷ Viên Kinh Tế của Quốc Hội. Làm sao Cự chịu nổi khâu vắt chanh bỏ vỏ/qua cầu rút ván/cùng đường thí chốt này? Hãy thổi còi tập […]

via Bật tới bến, Cự nhé! — đinh tấn lực

-Đổi mới chính trị là yêu cầu cấp bách hiện nay — PHẠM TÂY SƠN

BBC Tiến sỹ Vũ Cao Phan Đại học Bình Dương 29-10-2016 Việt Nam phấn đấu về cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Bản tổng kết kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm đưa ra một chỉ số buồn: tăng trưởng chỉ đạt 5,52%, thua gần một điểm phần trăm so […]

via -Đổi mới chính trị là yêu cầu cấp bách hiện nay — PHẠM TÂY SƠN

世界上最特殊的游行 — 中国聚焦

Trung Quốc Tử Cấm Tin thẳng để xem: https: //j.mp/jproxy diễu hành Nguồn đặc biệt nhất thế giới: Voice of Hope (PV Pei Sheen báo cáo phỏng vấn) rước này của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, mỗi màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) Đám rước của người dân từ khắp nơi trên thế giới, có hơn 100 quốc gia, các màu sắc khác nhau, từ các ngành công nghiệp khác nhau. Từ trẻ em đến người già, từ người nông dân đến trí thức, đến từ tất cả các bên đi đến một thế giới, chỉ trong ngày: “Kỷ niệm hai mươi bốn kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp.” (Ảnh: Kim / SOH) SOH tại Sydney swr99.9-hour2-13SEP2016 Sound of Hope ở Sydney swr99.9-hour1-13SEP2016 tướng Cộng Luo Luo Yu Ruiqing con trai để SOH khán giả năm mới [Video] 2016 Sound of Hope cho toàn cầu của Trung Quốc năm mới hình ảnh / video: SOH Trung Quốc toàn cầu chúc một Giáng sinh vui vẻ! Chúc mừng năm mới! Tôi yêu nhà bạn: Sound of Hope “nhà tôi” Big Party nó! Sound of Hope ở Sydney swrfm99.9hour1-30JUNE2015 Sound of Hope ở Sydney swrfm99.9hour1-23JUNE2015 Đối với rào cản “64” sự thật? Đài Loan NCC Sound phá dỡ chặt chẽ của Hope ăng ten liên kết ban đầu: cuộc diễu hành đặc biệt nhất thế giới – Sound of Hope Radio Network tin thẻ này: nông dân, Sound of Hope, nhiếp ảnh, cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, trí thức, các ông già từ Trung Quốc Tử Cấm News Network >> âm thanh của tin hy vọng mạng vô tuyến https://www.bannedbook.org/bnews/sohnews/20161027/606484.html qua thoái Đảng Cộng sản thông qua […]

qua cuộc diễu hành đặc biệt nhất thế giới – Trung Quốc Focus